Emalje mengbak, groot

Mates: 310 mm deursnit en 100 mm diep met inhoudsmate 2 liter

R145