‘n Nota vir Subskripsie lede:

Toegang tot jou subskripsie

  1. Loer na hierdie video hoe om die webtuiste te gebruik. https://www.facebook.com/AnnelienBKT/videos/2993179050709262/
  2. Volg die woordelikse instruksie.
  3. Gaan na www.annelienpienaar.co.za per rekenaar
  4. Klik op MY REKENING
  5. Vul jou Username in:  (jou username kan nie verander word, dit is soos jou ID nommer)
  6. Vul jou Password in: BoereKosTwist (presies netso met hoofletters en geen spasies). Hierdie password kan later verander word.
  7. Klik om ingeteken te bly.
  8. Welkom!
  9. Bevestig asb of jy geholpe is.

Wenk: Die stelsel vat ‘n minuut of twee om op te dateer. Indien jy dalk dadelik na ‘n resep gaan nadat jy ingeteken het en dit wys dat jy nie ingeteken is, klik Ctrl F5 op jou rekenaar. Dit dwing die rekenaar om die bladsy te hernu.

BELANGRIK: Indien jy ingeteken is en nie toegang tot die resepte het nie – kontak my.

Login

Register