‘n Nota vir Subskripsie lede:

Toegang tot jou subskripsie

  1. Loer na hierdie video hoe om die webtuiste te gebruik. https://www.facebook.com/AnnelienBKT/videos/2993179050709262/
  2. Woordelikse instruksie.
  3. Gaan na www.annelienpienaar.co.za per rekenaar
  4. Klik op MY REKENING
  5. Vul jou Username in:  (Jou username kan nie verander word, dit is soos jou ID nommer)
  6. Vul jou Password in: BoereKosTwist (presies netso met hoofletters en geen spasies). Hierdie password kan later verander word.
  7. Klik om ingeteken te bly.
  8. Welkom!
  9. Bevestig asb of jy geholpe is.

Login